GDPR

Gällande GDPR från 2018-05-25

MF Stilsmycken har sedan starten, år 2009, tagit emot beställningar och därmed hanterat personuppgifter.


I samband med GDPR vill MF Stilsmycken informera er om våra rutiner vad gäller lagring av uppgifter och vidare kommunikation.


Vad lagrar MF Stilsmycken och varför?


MF Stilsmycken lagrar personuppgifter för att kunna sköta fakturering, bokföring, beställningar samt värderingar.


Vi lagrar uppgifterna på ett säkert sätt och sparas så länge kund-/leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.


Efter avslutad affär kan ni när som helst kontakta MF Stilsmycken för att radera era uppgifter. Ni skickar då ett mail till info@mfstilsmycken.com med ”ämne/rubrik” ”GDPR”.


Ni kan kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som är lagrade hos oss. Ni skickar då ett mail till info@mfstilsmycken.com med ”ämne/rubrik” ”GDPR”.